ONDERNEMERS
aanmelden
aanmelden
open eID (eIDAS) forms

Onderwerp: 'Wonen en leefomgeving'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Wonen en leefomgeving'.

Onderwerpen

Naam
Gezond en veilig wonen
Huisvuil en grofvuil
Openbare voorzieningen
Wijkverbetering
Wonen en vergunningen
Woning huren en verhuren
Woning kopen en verkopen

Vragen

Vraag
Aan welke regels moet ik mij houden bij vergunningsvrij bouwen of verbouwen?
De gemeente heeft nog niet beslist op een aanvraag. De aanvraag is gedaan door meer dan 1 persoon. Hoe wordt de dwangsom verdeeld?
Er staan onjuiste gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hoe geef ik dit door?
Er verblijven veel mensen in het huis naast mij. Mag dit wel?
Hoe hoog is de dwangsom bij niet tijdig beslissen?
Hoe vraag ik informatie over vastgoed op?
Ik ben het niet eens met de wijziging van een bestemmingsplan door de gemeente. Wat kan ik doen?
Ik heb overlast door een of meer bomen in de tuin van mijn buren. Wat kan ik doen?
Ik heb veel overlast van mijn buren. Wanneer kan de gemeente maatregelen nemen?
Ik moet aantonen dat een pand of stuk grond geen beperkingen heeft. Hoe doe ik dit?
Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn aanvraag voor een subsidie is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Wat moet ik doen als mijn werkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur?
Wat zijn de regels voor het uitlaten van honden?
Welke gegevens kan ik in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vinden?
Wie mogen een verhuizing doorgeven?