ONDERNEMERS
aanmelden
aanmelden
open eID (eIDAS) forms

Onderwerp: 'Bedrijfspand'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Bedrijfspand'.

Vragen

Vraag
Er staan onjuiste gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hoe geef ik dit door?
Heb ik een vergunning nodig voor mijn alarminstallatie of moet ik dit melden?
Heeft grond waarop geen gebouw staat of waarop nog gebouwd wordt ook een WOZ-waarde?
Hoe doe ik een gebruiksmelding voor een tijdelijk bouwwerk?
Hoelang mag ik mijn woning of pand verhuren?
Hoe maak ik een aanvalsplan voor brandbeheersing?
Ik moet aantonen dat een pand of stuk grond geen beperkingen heeft. Hoe doe ik dit?
Ik wil een bedrijf aan huis starten. Moet ik dan rekening houden met het bestemmingsplan?
Kan ik een vergoeding aanvragen voor nieuwbouw of uitbreiding van mijn school?
Waar kan ik meer informatie krijgen over brandveiligheid?
Waar ligt mijn aansluiting op het gemeenteriool?
Waarom heb ik een aanvalsplan voor brandbeheersing nodig?
Wanneer doe ik een gebruiksmelding voor een tijdelijk bouwwerk?
Wat is een rampenbestrijdingsplan?
Wat moet ik doen als mijn werkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur?
Welke gegevens kan ik in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vinden?