ONDERNEMERS
aanmelden
aanmelden
open eID (eIDAS) forms

Onderwerp: 'Afval'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Afval'.

Vragen

Vraag
Hoe lang moet ik afgiftebewijzen van mijn bedrijfsafval bewaren?
Hoe meld ik het gebruik van gevaarlijke stoffen in mijn bedrijf?
Hoe moet ik afval met asbest inleveren?
Hoe snel mag ik starten met het verwijderen van asbest?
Hoe vraag ik ontheffing aan voor het storten van afval?
Ik ga asbest verwijderen. Heb ik een asbestinventarisatierapport nodig?
Ik heb bedrijfsafval dat lijkt op huishoudelijk afval. Moet de gemeente dit afval altijd accepteren?
Ik wil asbest verwijderen. Kan ik subsidie krijgen?
Ik wil mijn grofvuil laten ophalen. Hoe maak ik een afspraak?
Ik zie afval met asbest op straat liggen. Wat moet ik doen?
In mijn bedrijf worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Moet ik dat melden?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Waar moeten wij ons aan houden?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Wat moet ik doen?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets?
Wat kan de gemeente doen als ik de milieuzorg in mijn bedrijf niet goed heb geregeld?
Wat zijn bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen?
Welke afvalstoffen van mijn bedrijf moet ik scheiden?