ONDERNEMERS
aanmelden
aanmelden
open eID (eIDAS) forms

Onderwerp: 'Immigratie, inburgering en integratie'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Immigratie, inburgering en integratie'.

Onderwerpen

Naam
Asielaanvraag
Gezinshereniging
Immigratie
Inburgering
Integratie en naturalisatie
Legalisatie buitenlandse documenten
Nederland verlaten
Verblijf, werk en studie in Nederland

Vragen

Vraag
Ik ben minderjarig. Kan ik de Nederlandse nationaliteit krijgen?
Ik wil Nederlander worden. Kan ik mijn oude nationaliteit houden?
Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Moet ik verplicht inburgeren?
Waarom wordt mijn aanvraag voor een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort doorgestuurd naar de IND?
Wat is een meertalig modelformulier?
Wat kost inburgeren?