ONDERNEMERS
aanmelden
aanmelden
open eID (eIDAS) forms

Onderwerp: 'Familie, jeugd en gezin'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Familie, jeugd en gezin'.

Onderwerpen

Naam
Curatele, bewind en mentorschap
Geboorte en adoptie
Gezag en voogdij
Jeugd
Kinderopvang
Naamskeuze, naamgebruik en naamswijziging
Overlijden en erfenis
Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Scheiden

Vragen

Vraag
De gemeente heeft nog niet beslist op een aanvraag. De aanvraag is gedaan door meer dan 1 persoon. Hoe wordt de dwangsom verdeeld?
Gaat mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap door?
Hoe hoog is de dwangsom bij niet tijdig beslissen?
Ik woon in het buitenland. Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn aan?
Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?
Kan ik voor iemand anders een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Mag ik naar de begrafenis of crematie van een dierbare?
Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn pensioenfonds vraagt om een bewijs van in leven zijn. Krijg ik deze gratis?
Naam wijzigen
Ons kind is levenloos geboren, maar wij waren niet getrouwd en geen geregistreerd partners. Kan de vader of duo-moeder worden vermeld op de geboorteakte?
Waar kan ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita nodig?
Wat is een meertalig modelformulier?
Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?
Wie mogen informatie uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen?